Întoarce-te la site

Raportul cercetării globale despre accesul la internet al sectorului nonprofit


· 2023,ProgramulTechSoup

#StateOfDigitalInequity #ConnectHumanity #TechSoup

Pe 25 ianuarie, Connect Humanity a lansat raportul - Inechitatea digitală: Barierele în calea progresului în lumea noastră digitalizată din perspectiva societății civile ( State of Digital Inequity).
Partenerii acestui studiu, cel mai amplu până la acest moment, au fost: Rețeaua Globală TechSoup, CIVICUS, FORUS, NTEN și WINGS.

În România și Moldova, cercetarea a fost coordonată de Asociația Techsoup, membră în Rețeaua Globală TechSoup din anul 2009.
Chestionarul a fost completat de peste 7500 de profesioniști din domeniul nonprofit din 136 de țări.

Raportul – ce poate fi descărcat de aici - este o radiografie complexă atât a barierelor digitale cu care se confruntă sectorul nonprofit, cât și al celor pe care comunitățile din toată lumea trebuie să le înfrunte pentru a participa la lumea noastră digitalizată.

Cercetarea a fost structurată pe 5 domenii esențiale ca și concluziile Raportului: infrastructură și acces; accesibilitate în termeni de costuri; aptitudini digitale; reglementări în domeniu; conținut.


Câteva mesaje cheie ale Raportului din perspectiva organizațiilor societății civile:

- Accesul la internet este vital pentru orice organizație nonprofit de oriunde din lume și indiferent de domeniul în care operează;

- 3 din 4 organizații participante audeclarat că lipsa accesului la internet, la instrumentele necesare precum și lipsa abilităților digitale limitează capacitatea lor de a-și servi beneficiarii;

- 60% dintre respondenți au declarat că organizațiile lor nu oferă oportunități de învățare sau de dezvoltare a aptitudinilor digitale;

- 19% dintre participanți au precizat că costurile cu accesul la internet și la date mobile, cu infrastructura (hardware și software), precum costurile de training și asistență tehnică sunt
mult prea mari pentru organizațiilor lor.

Concluziile Raportului sunt dureroase: comunitățile în care lucrăm rămân în urmă când vorbim de participarea la lumea digitalizată. Accesul la internet este greoi fie tehnic, fie costă mult, ca și accesul la infrastructură și învățarea despre tehnologie. Ne propunem cu toții să contribuim la reducerea acestui decalaj major. Iată cum:

- 3 ateliere online pentru dezvoltarea de soluții care să reducă discrepanțele digitale, despre care puteți afla mai multe informații de aici.

- O dezbatere publică despre cum să facilităm accesul la cunoaștere și la soluțiile tehnice necesare.

Primul pas pentru a contribui: descarcă Raportul State of Digital Inequity și află nivelul de acces digital al organizației și comunităților tale!