• Politica de Protecție a Asociației Techsoup

  Această politică stabilește abordarea Asociației Techsoup în ceea ce privește protecția copiilor, a tinerilor și adulților vulnerabili cu care lucrează. Politica este revizuită periodic de către directorul programelor educaționale și aprobată de președintele consiliului director al Asociației.

  Scopul principal al prezentei politici este ca Asociația să aibă cadrul și mecanismele necesare pentru a se asigura că fiecare copil, tânăr și adult vulnerabil care participă direct în programele ATSRO este protejat de acțiuni intenționate sau neintenționate care ar putea să-l plaseze în zona de risc sau de a i se face rău de către persoane asociate direct Techsoup în cadrul programelor Asociației.

   

  Recunoaștem că:

  • În munca noastră, bunăstarea copiilor, a tinerilor și adulților vulnerabili este prioritară.
  • Toți copiii și adulții vulnerabili, indiferent de vârstă, dizabilitate, sex atribuit sau ales, rasă, inclusiv culoare, naționalitate, origine etnică sau națională, religie sau credință, orientare sexuală sau identitate, status marital, au dreptul la protecție egală față de orice tip de vătămare și abuz.
  • Lucrul în parteneriat cu copiii, cu tinerii, adulții vulnerabili, părinții/tutorii, îngrijitorii și reprezentanții acestora, precum și cu instituțiile publice abilitate, este esențial pentru promovarea bunăstării lor.

  Asociația se aliniază la principiile Convenției Drepturilor Copilului din 1989 și la actele sale adiționale, la Declarația Drepturilor Omului (1948), la toate convențiile Națiunilor Unite privind drepturile copilului, la Convenția Europeană asupra Drepturilor Omului și la Legea Protecției Copilului, toate acestea promovând respectarea drepturilor copilului.

 • Cine

  Asociația Techsoup este o organizație nonprofit, fondată în România în 2010, care derulează programe pentru organizații nonprofit și pentru profesori din sistemul public de învățământ.

  Deși rare și de regulă mediate de prezența altor persoane legal responsabile (cum sunt profesorii claselor, diriginți, directorul școlii, alți profesori, părinți sau tutori legali), avem oportunități de lucru direct cu copii, cu tineri și adulți vulnerabili în:

  vizite de observare, ateliere practice, traininguri și evenimente organizate în școli, unde lucrăm sau interacționăm direct cu elevi;

  evenimente, online sau offline, unde sunt invitați în public sau ca vorbitori elevi sau persoane vulnerabile;

  discuții directe cu copii, tineri și adulți vulnerabili via email, canale online sau telefon, atunci când ne adresează direct întrebări sau propuneri legate de activitățile la care participă.

  De asemenea, finanțăm organizații nonprofit care derulează evenimente educaționale în școli sau cu copii și tineri vulnerabili, în cadrul programului european Meet and Code.

  De ce

  Asociația Techsoup consideră că niciun copil și niciun tânăr sau adult vulnerabil nu ar trebui să sufere vreodată vreun abuz de orice fel.

  Ne recunoaștem responsabilitatea de a promova bunăstarea tuturor copiilor, tinerilor și adulților vulnerabili și de a îi menține în siguranță în programele noastre.

  Copii care vin în contact cu persoane asociate direct Asociației trebuie să fie protejați de acțiuni desfășurate intenționat sau neintenționat care i-ar expune oricărui tip de risc de abuz sau vătămare.

  Cui se aplică

  Această politică se aplică tuturor persoanele direct asociate cu Techsoup, mai exact: angajații Asociației și membrii Consiliului Director, voluntari ai Asociației, furnizori de servicii și persoane cu care Asociația a încheiat contracte de prestări servicii, consultanți, parteneri strategici, donatori sau alți parteneri, reprezentanți mass-media și jurnaliști, invitați și vizitatori în numele Asociației, reprezentanți și persoane asociate în mod direct cu Techsoup sau în colaborare deschisă cu Asociația, precum și profesorilor recunoscuți public de către Techsoup drept ambasadori ai programelor Asociației și tuturor beneficiarilor contractelor de finanțare acordate de Asociație (grantees).

   

  Prin profesori ambasadori Techsoup se înțelege: orice profesor desemnat, recunoscut și prezentat oficial de organizație ca fiind Ambasador TechsoupPentruEducatie, Ambasador Indreptar Digital sau Ambasador Predau Viitor, care deține acest rol o pentru perioadă de 2 ani de la nominalizarea inițială.

  Înțelegând că profesorii ambasadori activează respectând legislația națională și procedurile interne ale școlii în care predau, pe durata colaborării cu Techsoup se vor aplica ambele politici, însă în cazul unei neînțelegeri, politicile specifice școlii vor prima, deoarece profesorii au responsabilitatea finală față de angajatorul lor. În cazul unei situații de risc din afara activităților sau evenimentelor organizate de Techsoup, profesorii ambasadori trebuie să acceseze și să se orienteze după politicile, reglementările sau procesele specifice care se aplică situației respective pentru a redirecționa cazul (reguli și reglementări școlare interne, sesizare către Comisia de Cercetare Disciplinară menționată în Legea educației 1/2011, art. 280; Serviciul public de asistență socială la primăria locală sau Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.)

   

  Prin beneficiarii contractelor de finanțare ale ATSRO (grantees) se înțelege orice instituție, organizație, persoană care primește finanțare din partea Asociației pentru a realiza activități cu copii, cu tineri și adulți vulnerabili. În cazul în care aceștia au deja o politică de protecție implementată, se va aplica politica lor.

   

  Toți:

  • acționează împreună pentru a crea un mediu sigur pentru copii, pentru tineri și adulți vulnerabili, în care aceștia sunt protejați în fața oricărei vătămări de orice fel;
  • sunt informați și înțeleg conceptele legate de protecția copilului și fac tot posibilul pentru a preveni și a raporta orice încălcare a Drepturilor Copilului;

  Politica acoperă toate programele și activitățile ATSRO, inclusiv dar fără a se limita la Predau Viitor, Îndreptar Digital, Meet and Code, Incubatorul Civic Digital și orice alte programe în care persoanele direct asociate Techsoup interacționează direct cu copii, cu tineri sau adulți vulnerabili.

  Măsuri

  Pentru a proteja copiii, tinerii și adulții vulnerabili:

  • Ne asigurăm că în cadrul programelor noastre unde lucrăm direct cu copii, tineri și adulți vulnerabili, bunăstarea lor este centrală programului și că prin designul de program minimizăm riscurile asupra acestei bunăstări
  • Respectăm și ascultăm toți copiii, toți tinerii și adulții vulnerabili, punând la dispoziție și informând asupra modalităților anonime de raportare a situațiilor problematice care implică persoane asociate direct Asociației Techsoup
  • Avem o procedură și un mecanism de raportare a suspiciunii de abuz și a posibilelor încălcări ale acestei politici de către persoane asociate direct Techsoup
  • Ne asigurăm că această politică este cunoscută de toate persoanele asociate direct cu Techsoup, prin training anual și sesiuni suplimentare de informare înainte de contactul direct al acelor persoane cu copii, tineri sau adulți vulnerabili. Organizarea lor este în sarcina persoanei responsabile cu implementarea acestei politici.
  • Acordăm atenție deosebită recrutării de persoane care vor avea contact direct cu copii, cu tineri sau adulți vulnerabili, asigurându-ne că facem toate verificările legale în conformitate cu legislația locală
  • Numim o persoană responsabilă de implementarea acestei politici în persoana directoarei programelor educaționale (Adela Beca, Educational Program Director)

  Ce include

  Această politică trebuie citită împreună cu:

  • politica noastră cu privire la datele cu caracter personal, care detaliază și informații despre drepturile persoanelor vizate (mai jos în footerul paginii)
  • codul de conduită a persoanelor direct asociate Techsoup
  • recomandări pentru rețelele sociale și comunicare online despre copii, despre tineri și adulți vulnerabili
  • recomandări pentru sesiuni și evenimente (offline sau online) cu copii, tineri și adulți vulnerabili

  Această politică este completată de următoarele anexe, care conțin:

  • definiții și termeni
  • indicatori ai abuzului în cazul copiilor
  • procedura de raportare a suspiciunii de abuz

  Această politică are ca obiectiv protejarea oricărui copil, tânăr sau adult vulnerabil care participă sau intră direct în contact cu reprezentanții Asociației Techsoup.

  Pentru evitarea oricărui dubiu: acolo unde prevederile acestei politici nu includ enumerarea explicită a tuturor celor 3 categorii de persoane vizate (i.e."copii", "tineri", "adulți vulnerabili"), respectivele prevederi vor fi interpretate ca referindu-se întotdeauna la protejarea oricărei persoane, indiferent căreia dintre cele 3 categorii menționate ("copii","tineri", "adulți vulnerabili") o anumită persoană îi aparține.

 • Anexele politicii de protecție

  Parcurge aici toate documentele importante care fac parte și ele din politica noastră de protecție.

 • Formular de raportare a suspiciunii de abuz

  Dacă ești o persoană asociată Techsoup, folosește acest formular pentru a raporta o suspiciune de abuz.

   

  Dacă vrei să raportezi o suspiciune de abuz comisă de o persoană asociată Techsoup,

  nu completa datele personale din acest formular, dar descrie detaliat situația.